Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Det första numret för året av Upphandlingsrättslig Tidskrift för år 2016 har just skickats till tryck! Nedan finner du ledarartikeln i det senaste numret.

Ett nytt år med UrT!

I din hand håller du nummer 1 av UrT för år 2016. Tidskriften är således inne på sitt tredje levnadsår och har överlevt den första kritiska perioden av ekonomisk osäkerhet. Det har möjliggjorts mycket tack vare alla prenumeranter, men även tack vare generösa donationer från olika sponsorer. Ekonomiskt går alltså UrT runt, men för att öka spridningen av innehållet har ett avtal tecknats med Karnov Group som sedan en tid tillbaka säljer en helt digital prenumeration av UrT, se www.karnovgroup.se/tjanster/juridik/urt-upphandlingsrattslig-tidskrift.

Där går det att få tillgång till alla tidigare artiklar och de kommande, så länge prenumerationen löper. Är du intresserad av en pappersversion av UrT får du dock även framöver teckna din prenumeration via Jure, se info på omslagets insida.

Det händer mycket på upphandlingsområdet nu, nästan för mycket även för en gammal upphandlingsnörd som undertecknad. Många förslag läggs och drivs sedan igenom, trots protester från inblandade och trots undermåliga utredningar och tung kritik från Lagrådet. Man kan inte låta bli att fundera på vad det är som gör att regeringen har så bråttom - förutsätter den att det snart kommer att bli ett regeringsskifte eller är det något gammalt löfte som måste infrias? När en utredning i form av en SOU först skickas på remiss, regeringen sedan tar fram en lagrådsremiss och skickar den på remiss, dessutom med mycket kort svarstid, verkar något inte stämma. Lagrådsremissen i det aktuella fallet innehåller obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vilka ska inarbetas i propositionen för det nya lagstiftningspaketet. Sådana villkor riskerar att inte röstas igenom av Riksdagen. Det innebär således att regeringen är beredd att se hela lagstiftningspaketet falla p.g.a. obligatoriska arbetsrättsliga krav vi har hittat på i Sverige. Varför har lagrådsremissen ännu inte skickats till Lagrådet? Ska lagförslaget skickas till Riksdagen utan att ha passerat Lagrådet?

Hur man än vänder och vrider kan det inte anses vara förenligt med Sveriges förpliktelser som medlem i EU, där vi har en skyldighet att genomföra EU:s direktiv inom utsatt tid. Vi är redan försenade och riskerar nu att bli ytterligare försenade. Det kan innebära att Sverige riskerar inte bara att bli fälld av EU-domstolen för försenat genomförande, utan även att få betala mångmiljonböter till EU för förseningen. Varför kan inte regeringen lägga fram ett separat, väl genomarbetat, förslag om arbetsrättsliga villkor istället? Man kan inte låta bli att fundera på vad brådskan med de arbetsrättsliga kraven beror på. I vart fall kan vi konstatera - det ser inte snyggt ut!

Som kursföreståndare för specialkursen om offentlig upphandling på Juridicum i Stockholm och som handledare till många uppsatsstudenter som skriver sin mastersuppsats om offentlig upphandling försöker jag att bidra till att allt fler jurister intresserar sig för upphandlingsrätten. Ett nytt sätt att bidra till skapandet av nätverk och kollegial sammanhållning bland gamla och nya upphandlingsjurister är den årliga alumnilunch som nu inrättas och som i höst går av stapeln den 14 oktober. Då bjuder vi in de över 200 personer som gått upphandlingskursen och de över 50 personer som skrivit sin mastersuppsats om offentlig upphandling på Juridicum i Stockholm. Lunchen är helt kostnadsfri tack vare sponsorerna Delphi advokatbyrå, Hellströms advokatbyrå och Vinge advokatbyrå. Ett stort tack till dessa!

Syftet med UrT är bl.a. att bidra till att öka forskningen om offentlig upphandling på universitet och högskolor. Det gör vi genom att den 30 november i höst ordna den andra forskningskonferensen om offentlig upphandling i Sverige. Den första gick av stapeln den 6 november 2014 och var ett samarbete mellan UrT och Konkurrensverket. Alla forskare, oavsett ämne, är välkomna att delta i konferensen som kommer att hållas centralt i Stockholm.

Organisationen av Upphandlingskonferensen 2016 fortsätter, även om vi fattat det svåra beslutet att flytta fram hela konferensen till den 1-2 december 2016! Programmet kommer att vara identiskt och såväl keynote speakers som talare och moderatorer förblir desamma. De 15 seminarier du kan välja mellan hittar du på www.vjs.se/upphandlingskonferensen_2016. En nyhet är att vi undersöker möjligheterna att filma alla seminarier och att göra dem tillgängliga online. Vi har glädjande nog redan i dag tillräckligt många anmälda för att betala kostnaderna för arrangemanget, vilket garanterar att konferensen framledes kommer att hållas årligen.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspännande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehopeprojektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

Jag önskar er en fortsatt varm vår!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS