Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018!

UrT lever vidare år 2018!

Nästa nummer av UrT, UrT 2018-1, har skickats till tryck. De två artiklar som är på engelska har publicerats Open Access här på hemsidan.

Ännu ett år för tidskriften som funnits sedan år 2014 och som lyckas leverera år efter år! UrT är en helt ideell tidskrift som inte är beroende av reklam eller annonser för att publiceras. Det innebär att innehållet står helt fritt från yttre påverkan, vilket har varit ambitionen sedan det första numret publicerades hösten 2014. I UrT får såväl etablerade forskare som studenter i ämnet offentlig upphandling en möjlighet att publicera sig. I det här numret har vi två studentartiklar på de mycket aktuella ämnena offentlighet och sekretess i offentlig upphandling och avtalsändringar.

I och med det nya året har den fristående kursen i offentlig upphandling vid Juridicum i Stockholm startat. Kursen är på 15 högskolepoäng, går på halvfart och är helt online. På kursen har vi bl.a. ca 40 videor på 20 minuter med tillhörande power-point-presentationer. Videorna är inspelade på Upphandlingskonferenserna 2016 och 2017 och föreläsarna har givit sitt medgivande till att deras presentationer även används vid högre utbildning. Stort tack för det! Till vårens kurs hade vi över 300 sökande till de 30 platserna! Kursen ges på avancerad nivå, vilket innebär att det krävs ett visst antal poäng i juridik för att kunna läsa kursen. Är du intresserad av att läsa kursen nästa gång den ges kan du ansöka på www.antagning.se mellan den 15 september och 15 oktober 2018, med kursstart i januari 2019. Vi ansöker även om att kunna ge en onlinekurs i offentlig upphandling på grundläggande nivå, så som Juridisk översiktskurs (Jöken). Där krävs endast allmän behörighet, men inga poäng i juridik. Det är Juridicum som beslutar om onlinekursen i offentlig upphandling även kan ges på grundnivå, utifrån ett behovs- och resursperspektiv. Om den kan bli av startar den i så fall först till vårterminen 2020. Vi återkommer framledes med mer information.

UrT brinner för högre utbildning i ämnet offentlig upphandling. År 2017 instiftade tidskriften därför ett uppsatspris på 15 000 kr som går till årets bästa uppsats i offentlig upphandling. Är du student som vill publicera din uppsats i artikelform eller vill vara med och ansöka om uppsatsstipendiet är du välkommen att kontakta redaktionen.

Upphandlingskonferensen 2018 är redan långt framme i sin planering! Konferensen som nu går för tredje året har redan alla Key Note Speakers klara och de 15 seminarierna med 45 talare och 15 moderatorer håller på att ta form. Alla föredrag och seminarier kommer att presenteras löpande fram till konferensen, som går av stapeln den 15-16 november 2018 på nyrenoverade Clarion Hotel Sign i Stockholm, se www.upphandlingskonferensen2018.se. Även från årets konferens kommer videorna av föredragen användas på onlinekursen på Juridicum i Stockholm och på specialkursen för de som läser på juristlinjen. Genom att delta på konferensen bidrar du alltså till att höja kvaliteten på juristutbildningen i offentlig upphandling i Stockholm! På Upphandlingskonferensen 2018 kommer vi även att dela ut UrT:s uppsatspris.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

På återseende!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS