Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2022!

Sverige är bäst på sommaren

Vilken sommar vi har haft i Sverige i år! Väl varm i min smak, men jämfört med sydeuropa är det svårt att klaga. På TV talas om den nya trenden att fler stannar i Sverige, och fler kommer hit, på sin semester för att undvika värmen i södra Europa. Här hörs även diskussioner främst mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet om hur miljö- och energikriserna ska lösas. Den ena krisens lösning verkar vara förödande för den andra. Det parti som kan lösa bägge kriserna samtidigt får min röst i höstens val.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fortsätter att ställa till det på upphandlingsområdet, nu senast i juni med att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om överprövning av en entreprenadupphandling för ett järnvägsprojekt i Sundsvall. En klagande hade skickat in en ansökan om överprövning via e-post på kvällen sista dagen för avtalsspärren. Ansökan fastnade emellertid i domstolens skräppostfilter och nådde därför domstolen först dagen därpå. Förvaltningsrätten i Falun menade i sin dom av den 31 maj 2021 (mål 1633-21) att den sökande ”inte rimligen kan belastas för denna felaktighet” och fastställde att den aktuella ansökan om överprövning av en upphandling fick anses ha inkommit innan avtalsspärren löpte ut. Kammarrätten menade dock att det är den klagande som får ta smällen om domstolarnas e-posthantering inte fungerar (Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 18 oktober 2021, mål nr 1827-21). Kammarrättsdomen står fast sedan HFD,tidigare nu i sommar valt att inte meddela prövningstillstånd. Statskontoret konstaterade i en rapport redan år 2005 (Statskontorets rapport 2005:5 Myndigheternas spamhantering en vägledning kring rättsliga frågor) att "I alla de fall där e-post inte avvisas utanför myndighetsgränsen blir e-posten en inkommen handling...". Kammarrätten hänvisar till principen "Huvudregeln om när en handling ska anses komma in till en myndighet bygger på principen att det är avsändaren som bär risken för att överföringen av ett meddelande försenas eller inte fungerar", men missar helt det faktum att enligt Statskontorets rapport hade meddelandet de facto inkommit till domstolen i rätt tid. Att HFD väljer att inte ta upp målet är en skam. Kan jag nu alltså skylla på mitt skräppostfilter när jag missar viktig e-post från offentliga myndigheter?

Den 24 november 2022 anordnas för första gången Upphandlingsrättsdagen, en heldagskonferens om offentlig upphandling som hålls helt online. Konferensen ordnas i samarbete mellan UrT och JP-Infonet/JP Upphandlingsnet och innehåller föredrag av framstående experter på aktuella ämnen inom offentlig upphandling. Mer information om konferensen hittar du på hemsidan, https://www.jpinfonet.se/utbildningar/kurskalender/Upphandling/upphandli....

Är du intresserad av att lära dig mer om juridiken om offentlig upphandling är du välkommen att besöka UrT Akademi och de online-kurser som ges i upphandlingsrätt. Höstens kurser startar i slutet av augusti 2022, se mer info och anmäl dig på www.urtakademi.se.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Välkommen till en förhoppningsvis sval höst!

Andrea Sundstrand

 

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS