Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2021!

Den ljusnande framtid är våren!

Jag tror att det är många med mig som drar en lättnadens suck att den ovanligt långa och tunga vintern är över. Så här i slutet av april har våren - om än tämligen kylig - anlänt och vi tillbringar alltmer tid utomhus. Det och ökningen av vaccinationstakten gör att det nu känns möjligt att föreställa sig en vardag efter Corona, även om den för många inte kommer att likna den vardag vi tog för självklar hösten 2019. Själv ska jag bygga ett Attefallshus på 30 kvm på tomten för att ha som kontor, arbete hemifrån kommer sannolikt även framledes att omfatta huvuddelen av min arbetstid.

I december 2020 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss, "En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar". Remisstiden gick ut den 30 mars 2021 och nu återstår att se vilka förändringar som görs innan remissen skickas vidare till Lagrådet. Jag gissar att den största invändningen från remissinstanserna kommer att vara förslaget om preklusionsfrister i förvaltningsrätterna. Varför de endast skulle omfatta leverantörernas talan förefaller minst sagt märkligt. Spännande fortsättning följer - enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 februari 2022.

På rättsfronten mycket nytt! Vi har vårt andra upphandlingsmål någonsin i EU-domstolen (förutom ett antal överträdelseärenden p.g.a. sent genomförande av upphandlingsdirektiven). Första målet handlade om SJ var att anse som en upphandlande enhet, vilket fastställdes av domstolen. Nu handlar det om innebörden av bestämmelsen om att byta leverantör. Vad betyder det egentligen att den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe (17 kap. 13 § 1 st. 1 p. LOU)? Frågan ställdes av Högsta förvaltningsdomstolen i september 2020 och mål i EU-domstolen brukar ta minst ett år. Om man får gissa kan ett avgörande således förväntas någon gång efter sommaren. Vi har även ett färskt mycket intressant upphandlingsmål i Högsta domstolen (HD). Här ska fastställas huruvida ramavtal upphandlande enligt LOU är bindande för parterna. Hovrätten menade att frågan skulle lösas genom att tillämpa svensk avtalsrätt, jag anser att t.o.m. frågan vilken lagstiftning som ska tillämpas är en fråga för EU-domstolen. Det är bara att hoppas att HD inte är så fyrkantig som den brukar vara i upphandlingsmål, utan beaktar att Sverige är med i EU och att det innebär förpliktelser även för de högsta rättsinstanserna.

Upphandlingskonferensen 2021 anordnas i år som en heldag online, läs mer på www.upphandlingskonferensen2021.se. Åtta duktiga advokatbyråer har bidragit med en video vardera och är även med live och svarar på frågor. Verkligen roligt att konferensen blir av, även om den i år blir helt digital. Nästa Upphandlingskonferens blir den 5-6 maj 2022.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Jag önskar en riktigt ljus vår!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS