Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2017-1!

Ett nytt Upphandlingsår!

Ett nytt Upphandlingsår, ett nytt upphandlingsrättsligt regelverk och ett nytt nummer av UrT! Året kunde knappast börja bättre för en gammal upphandlingsnörd. I skrivande stund sitter jag och tittar ut över havet i Kapstaden, Sydafrika, efter att ha besök universitetet i Stellenbosch under en vecka. Jag är en av ett flertal universitetslärare som reser jorden runt och undervisar om internationell offentlig upphandling på olika universitet. Utbytet är oerhört viktigt för att hjälpa till att öka förståelsen för den internationella upphandlingen över gränserna och för att hindra att protektionistiska intressen tar överhanden. Genom utökad handel, även genom offentliga kontrakt, minskar viljan att bråka med andra stater och dess medborgare och vi får en mer öppen och förstående omvärld. Sedan är det i och för sig endast en tidsfråga innan resandet tar slut och vi alla skickar videofilmer till varandra eller deltar genom videolänkar.

Det är något som ett antal jurister i Norrland bad mig om när jag för ca ett år sedan gick ut på Facebook och LinkedIn och undrade om någon skulle vara intresserad av att jag startade en fristående kurs, på halvfart, om offentlig upphandling. Med fristående menas att även jurister som redan tagit examen kan gå kursen. En fristående kurs är fortfarande en universitetsutbildning, den ger 15 högskolepoäng (20 veckor på halvfart) och är så klart kostnadsfri. Vad jag inte hade tänkt på var att även om kursen endast skulle gå på halvfart skulle det vara svårt för andra jurister än de som bodde och arbetade i Stockholm att gå kursen. Jag tog tag i saken och i januari 2018 startar den fristående kursen Offentlig upphandling, vilken är Juridicums i Stockholm första kurs som är helt on-line! Ansökningstiden är mellan den 15 september och den 15 oktober. Du ansöker via Stockholms universitets utbildningskatalog eller direkt på www.antagning.se. Kursen är under utarbetande, vi lägger ut mer information så snart vi har den klar, se kursens hemsida https://fastreg.juridicum.su.se/KursWeb/Schedule.aspx?MomentID=2608&term....

Om det finns någon som är än mer intresserad av att utbilda sig vidare inom offentlig upphandling kan jag rekommendera den masterskurs i offentlig upphandlingsrätt som sedan år 2016 ges av King’s Collage i London, se hemsidan för masterskursen här: www.kcl.ac.uk/law/research/centres/european/programmes/procurement.aspx. Jag deltar som lärare och som ansvarig för försörjningssektorerna och för koncessioner i modul 10. Kursen behandlar unionsrätten om offentlig upphandling, men omfattar även UNICITRAL:s bestämmelser om offentlig upphandling och andra internationella regelverk på ämnet.

Om du är intresserad av att delta i en konferens om offentlig upphandling kan jag glädja dig med att UrT:s Upphandlingskonferens, vilket gjorde succé i början av december 2016, nu återkommer den 23-24 november 2017. UrT ordnar tillsammans med UH24. Upplägget är detsamma som sist. Vi har sex briljianta Key Note Speakers, 15 utomordentligt duktiga moderatorer och 45 talare som är de ledande i Sverige på de frågor de behandlar. Det ska verkligen bli fantastiskt roligt att få ordna den här konferensen. Mer information och möjlighet att anmäla hittar du på urtkonferens.se.

Sverige har fått ett nytt justitieråd som kan offentlig upphandling på sina fem fingrar. Advokaten Helena Rosén Andersson kommer den 2 oktober 2017 att tillträda sin tjänst vid Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Helena är ett välkänt namn i upphandlingskretsar, bl.a. är hon chefredaktör för Wolter Kluwers kommentarer till LOU och LUF.

UrT innehåller normalt sett fyra artiklar. I det här numret har vi dock gett utrymme för en längre, men mycket intressant, artikel om den offentliga upphandlingens skadebegrepp. UrT 2017-1 innehåller därför tre artiklar, som sammanlagt utgör hela numret.  

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

Med förhoppning om en varm vår!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS