Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018!

Ännu ett Upphandlingsår avslutas!

Jag har arbetat mer eller mindre på heltid med det upphandlingsrättsliga regelverket sedan år 1994. Åren har gått fort och när jag tittar ut genom fönstret i Täby ser jag att det snöar - "Winter is coming" för er som förstår. Det innebär att slutet närmar sig även för Upphandlingsåret 2018 och på många sätt känns det som ett avslut då många tidigare projekt har klarats av. Det innebär å andra sidan att många nya projekt har eller kommer att startas. Bland annat märks det alltmer att Internet och elektronisk databehandling påverkar vardagen inom den offentliga upphandlingen. På Stockholms universitet håller vi en Internet-baserad kurs helt online i offentlig upphandling, huvuddelen av all information om offentlig upphandling ges numera via mail och nyhetsbrev och från år 2019 ska alla anbud i offentliga upphandlingar skickas elektroniskt. Det blir allt även vanligare att fakturor måste skickas via den upphandlande myndighetens elektroniska fakurahanteringssystem. Härutöver gör blockchaintekniken sitt intåg i den offentliga upphandlingen, främst som ett sätt att motverka korruption.

Mer om blockchainteknikens intåg i offentlig upphandling fick vi höra om på Upphandlingskonferensen 2018, som gick av stapeln för tredje gången. Ett stort tack för att dig som deltog då du inte bara bidrar till fortlevnaden av Upphandlingsrättslig Tidskrift, utan även till att höja kvaliteten på undervisningen på Stockholms universitet. Videorna från konferensen används i undervisningen på kurserna i offentlig upphandling och det hade inte varit möjligt utan att Upphandlingskonferensen hade blivit av. Härutöver var det ju även väldigt trevligt att så många upphandlingsintresserade träffades, minglade och skapade nya kontakter!

UrT 20184 är som tidigare år Temanummer för Upphandlingskonferensen och i numret hittar du 14 högaktuella artiklar skrivna av våra moderatorer. Om du deltog på Upphandlingskonferensen 2018 fick du ett exemplar av UrT 20184 i din Goodiebag. Prenumeranterna fick sitt exemplar något senare i november 2018.

Till sist en påminnelse om att svara på Förenklingsutredningens betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44). Svaren på remissen ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 februari 2019 (fi.remissvar@regeringskansliet.se, ange dnr Fi2018/02531/OU). Samtliga personer och organisationer som har synpunkter är välkomna att lämna remissvar, en gammal god svensk tradition.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

God fortsättning på resten av år 2018!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS