Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Upphandlingskonferensen 2016!

Det känns fantastiskt att kunna presentera det här specialnumret av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) som innehåller 15 högaktuella artiklar skrivna av moderatorerna på Upphandlingskonferensen 2016. För första gången sedan UrT startade i november 2014 återfinns nu artiklar skrivna av praktiskt verksamma jurister i tidskriften. Ambitionen har hittills varit att endast verksamma forskare, oavsett disciplin, ska kunna publicera artiklar i UrT. Den här gången har vi emellertid gjort undantag för att kunna ge ut det här specialnumret till Upphandlingskonferensen.

Jag började fundera på och planera Upphandlingskonferensen redan hösten 2014, samtidigt som UrT startade. Jag tvekade aldrig om att det var en bra idé att samla gräddan av svensk expertis på upphandlingsområdet och låta dem få komma till tals under två dagar. De 45 talare som gästar Upphandlingskonferensen är alla experter på det ämne de talar om, och de leds av 15 mycket kompetenta moderatorer, lika mycket experter de. Det här är alltså en alldeles unik möjlighet att få en allsidig belysning av den nya upphandlingslagstiftningen. Har du inte möjligt att delta IRL, finns det möjlighet att köpa tillgång till alla de 15 seminarierna, vardera på 1,5 timme, och se dem på nätet. Även du som kommer på Upphandlingskonferensen kan se alla seminarier på nätet, alltså även de du inte hinner gå på under konferensen.

Var och en av artiklarna i det här numret belyser en nyhet inom något av de 15 ämnen som har sitt eget seminarium på konferensen. Seminarierna omfattar följande ämnen; avtalsändring, direktupphandling, förhandling, försörjningssektorerna, innovationer, koncessioner, korruption, miljöfrågor, onormalt låga anbud, ramavtal & dynamiska inköpssystem, rättsmedel, samarbete mellan u.m., SME – nystartade företag, sociala hänsyn och välfärdstjänster. Författarna har fritt fått välja vilken aspekt de vill ta upp i sin artikel, vilket har resulterat i 15 mycket spännande artiklar om de viktigaste upphandlingsnyheterna 2017!

I skrivande stund har Riksdagen ännu inte fattat beslut om att anta propositionen 2015/16:195, Nytt regelverk om upphandling. Beslutsdag har satts till den 30 november 2016, vilket endast lämnar en månad innan lagstiftningen ska träda i kraft. Och då pratar vi om det största lagstiftningspaketet i Sveriges historia! P.g.a. regeringens ambition att även inkludera bestämmelser om kollektivavtalsvillkor i proppen finns dock en risk att förslaget inte lyckas passera Riksdagens Finansutskott. De nya lagarna LOU, LUF och LUK, som skulle ha genomförts i svensk lagstiftning senast den 19 april 2016, riskerar därmed att bli än mer försenade.

Den 14 november anordnade UrT en debatt om vinster i välfärden på Juristernas Hus, Frescati i Stockholm. Professor Lars Henriksson, Handels, som skrivit en utredning åt Svenskt Näringsliv, och juristen Oskar Taxén, Kommunal, som skrivit en utredning åt fackförbundet Kommunal, debatterade frågan om det var möjligt att sätta ett tak på vinster vid offentliga upphandlingar. 50 intresserade deltagare drack årets första glögg, minglade och ställde frågor till talarna. Debatten var mycket intressant, deltagarna var nöjda och förhoppningen är att UrT framdeles kan ordna fler liknande debatter i upphandlingsfrågor.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS