Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2018!

Upphandlingsåret 2018!

Det har väl knappast undgått någon att vi snart mer än två månader efter valet fortfarande inte har en ny regering. För upphandlingsintresserade är det av stor vikt vilket regering vi kommer att få eftersom tidigare ansvariga ministrar har visat ett minst sagt högst skiftande intresse för upphandlingsfrågor. Vi har haft ministrar som inte lagt något vikt alls vid frågorna, och ministrar som tillsatt så många utredningar att det har varit ett heltidsjobb att följa med i allt som händer.

Vilket regering vi får, och vilken minister ansvarig för upphandlingsfrågor, har naturligtvis även stor betydelse för vad som händer med Förenklingsutredningens betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44). Förslaget är f.n. ute på remiss, men inte ens utredningen själva tror att förslagen kommer att träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 2020. Får vi en helt ny regering är det dessutom högst osäkert om förslagen alls kommer att träda i kraft. Oavsett det är det nu viktigt att de som har synpunkter på förslaget svarar på remissen, som ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 februari 2019 (fi.remissvar@regeringskansliet.se, ange dnr Fi2018/02531/OU). Samtliga personer och organisationer som har synpunkter är välkomna att lämna remissvar, en god gammal svensk tradition.

Upphandlingskonferensen 2018 går av stapeln den 15-16 november 2018 på nyrenoverade Clarion Hotel Sign i Stockholm! Det är tredje gången som konferensen går av stapeln och bredden på ämnen och talare är oslagbar. Upphandlingskonferensen är helt enkelt en "Goodiebag" med 15 högaktuella seminarier som behandlar de mest intressanta upphandlingsrättsliga frågeställningarna i dag, se www.upphandlingskonferensen2018.se. Du hittar all information om seminarierna och talarna på konferensens hemsida. Alla föredrag filmas och som deltagare får du del av samtliga videor från hela konferensen i efterhand, om du känner att det finns flera parallella seminarier du gärna skulle ha deltagit i. Videorna användas dessutom på kurserna i offentlig upphandling vid Juridicum på Stockholms universitet.

UrT brinner för högre utbildning i ämnet offentlig upphandling. Det syns genom att vi håller kurser i ämnet på Stockholms universitet, såväl online som IRL, ordnar konferenser, utbildningsdagar, nätverksträffar och deltar i konferenser över hela världen. Vi handleder uppsatsstudenter på juristutbildningen, ordnar praktikplatser och många gånger fasta jobb till studenterna. Arbetar du med upphandlingsjuridik och är intresserad av att ta emot en uppsatsstudent på en kortare praktik är du välkommen att kontakta redaktionen. Är du student som vill publicera din uppsats i artikelform är du välkommen att kontakta redaktionen oavsett om du studerar juridik eller något annat ämne där offentlig upphandling ingår.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

Med önskan om en vacker höst!

Andrea Sundstrand

 

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS