Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2021!

Offentlig upphandling i Corona-tider!

Höstens nummer av UrT blev ett dubbelnummer. Vi beslutade att ha en variant av det konferensnummer som brukar publiceras på hösten och valde att bjuda in ett antal advokatbyråer att skriva varsin artikel om olika upphandlingsrättsliga ämnen. Härutöver finns en artikel om gränserna för krav på arbetsmiljö i offentlig upphandling och en motsvarande artikel på engelska.

Precis innan den här tidskriften skickades till tryck publicerade regeringen det efterlängtade utkastet till lagrådsremiss "En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar". De största nyheterna är vad som inte finns med i remissen - regeringen har valt att inte föreslå att det ska införas någon ansökningsavgift eller något ömsesidigt processkostnadsansvar i upphandlingsmål. I övrigt rättar regeringen till en del brister som funnits i genomförandet av direktiven, bl.a. tidsfristerna 5 resp. 3 år vad gäller uteslutning av leverantörer och inför äntligen preklusionsfrister. Alla intresserade kan svara på remissen, vars svarstid löper ut den 31 mars 2021, då remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet, se även under Nyheter i denna tidskrift.

En märklig vår, sommar och höst har nu övergått i en lika märklig vinter. Någon ljusning syns inte, annat än att vi snart har vaccin som förhoppningsvis inte gör oss alla till zombier (fler än jag har kanske sett "I am legend" med Will Smith? Tips, det kommer en tvåa under år 2021). Som jag konstaterade redan i förra numret tycks dock upphandlingsvärlden fortsätta att utvecklas med nya sätt att träffas och diskutera. Vi inom akademin träffas via Zoom eller Teams och spar pengar, tid och miljön, men vi är även människor med ett behov av att träffas. Inget unikt för universitetsvärlden, många åker på konferens i lika stor utsträckning för att få mingla som för att lära sig något nytt.

Inom eventbranschen gör vi vad vi kan för att se till att inte helt behöva lägga ner verksamheten. De olika besked som ges av regeringen och dess myndigheter utan någon förvarning gör det tyvärr ekonomiskt omöjligt att planera för ett stort event med många deltagare. Vi försökte att i det längsta planera för en Upphandlingskonferens på Clarion Sign Hotell i Stockholm, men fick kasta in handduken. Istället beslutade vi att ordna Upphandlingskonferensen 2021 som en heldag online, läs mer under Event och på www.upphandlingskonferensen2021.se. Att inte ordna en konferens alls fanns inte med på upphandlingskartan.

UrT Akademi fortsätter att utvecklas och vi presenterar löpande nya utbildningar. I vår har vi tre nya kurser; Upphandlingsrätt för bolagsjurister, Rättsliga förfaranden – tvistlösning i offentlig upphandling och Administrativa föreskrifter för upphandlare. Vår populära kurs Avtalsfrågor i offentlig upphandling återkommer i mars och vi ger även två halvdagskurser; Korruption i offentlig upphandling och Sekretess i offentlig upphandling. Läs mer under Event och anmäl dig på www.urtakademi.se.

Höstens träff i det Juridiska Nätverket för Offentlig Upphandling hölls i december online. Istället för en seriös diskussion om nyheter inom upphandlingslagstiftningen körde vi en julquiz med frågor om Lucia och om tomten även om en och annan upphandlingsfråga smög sig in. Advokat Carl Norén från Kastell advokatbyrå vann stort, grattis!

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Jag önskar en riktigt God Fortsättning!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS