Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2019!

Jubileumsåret 2019!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft den 1 januari 1994. Det innebär att Sverige nu haft en upphandlingslagstiftning byggd på EU-direktiv i 25 år! Den första versionen av LOU antogs dock inte på grund av att Sverige blev medlem i EU, vilket skedde först år 1995. Istället var det på grund av Sveriges medlemskap i EFTA och dess avtal − EES-avtalet − med dåvarande EG som gjorde att Sverige måste genomföra upphandlingsdirektiven. I dag består EFTA av Island, Lichtenstein och Norge och dessa länder har än i dag en upphandlingslagstiftning byggd på EU-direktiv. De har till och med en domstol, EFTA-domstolen, som övervakar att de följer unionslagstiftningen. Genom EES-avtalet har Island, Liechtenstein och Norge tillgång till den inre marknaden. Ingen av länderna har dock någon möjlighet att påverka innehållet i EU:s lagstiftning.

Upphandlingslagstiftningen och den offentliga upphandlingens praktiska delar har genomgått en lång, och ibland snirklig, utveckling sedan år 1994. EU-direktivens innehåll har blivit mer omfattande och det gäller även den svenska lagstiftningen. Den svenska lagstiftningen har gått från en lag med sju kapitel år 1994 till fyra lagar med 80 kapitel år 2019. Härtill kommer de tre svenska lagarna om valfrihetssytem. På många sätt har lagstiftningen utvecklats i en positiv riktning. På 90-talet skrev regeringen i propositionen 1992/93:88 om offentlig upphandling att det var svårt att ställa miljökrav i offentlig upphandling eftersom dessa krav inte gick att utvärdera i ekonomiska termer. I dag vet vi bättre. Det går alldeles utmärkt att ställa såväl miljö- som sociala och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Förutsättningen är att de ställs i enlighet med kriterierna i Concordia-målet och inte strider mot de grundläggande rättsprinciperna.

Tyvärr har utvecklingen inom den offentlig upphandlingen delvis gått i fel riktning. Av Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens statistik framgår att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling fortsätter att minska samtidigt som andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare fortsätter att öka. Det genomsnittliga antalet anbud per upphandling är nu nere på i genomsnitt 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades år 2017. Det genomsnittliga antalet har konstant minskat sedan år 2012 när det i genomsnitt var 4,8 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades. Det här kan låta som en liten minskning, men det är det inte. Istället utgör den konstanta minskningen en katastrof för den offentliga upphandlingen. Vad den beror på är det många som har åsikter om och kanske är det en blandning av för krångliga regler och högkonjunktur. Oavsett har det de senare åren varit alltför stor fokus på de upphandlande myndigheterna och enheterna i den offentliga upphandlingen och leverantörernas möjligheter har nästan glömts bort. Det är dags att ändra på det, se där en viktig uppgift för den nya svenska regering som äntligen tillträdde under senvintern 2019.

Med krångligare regler behövs mer och bättre utbildningar, såväl för de praktiker som faktiskt genomför offentliga upphandlingar som de jurister med flera som bistår med råd och handlägger tvister och olika ansökningar. På Juridicum på Stockholms universitet har vi nu tre kurser i offentlig upphandling, en specialkurs och två fristående onlinekurser. Det är varje gång över trehundra sökande till de 20-30 platserna på de fristående kurserna och efterfrågan har inte minskat. Vi har därför beslutat att starta UrT Akademi, som från hösten 2019 kommer att tillhandahålla högkvalitativa online-kurser i upphandlingsjuridik. Först ut blir en grundkurs i upphandlingsjuridik på 16 veckor och en fortsättningskurs i entreprenadupphandlingar på tio veckor. För bägge kurserna gäller att kursdeltagarna och lärarna träffas online under ett stort antal timmar för att diskutera och debattera olika delar av upphandlingsrätten. Härutöver ges en individuell kurs i att skriva juridiska, för dig som vill bli bättre på att uttrycka dig i skrift. Fler kurs i olika ämnen kommer att erbjudas från och med våren 2020, allt utifrån efterfrågan och visat intresse. Är du intresserad och vill veta mer kan du från och med i maj gå in på den nya hemsidan, www.urtakademi.se.

I år hålls Upphandlingskonferensen för fjärde året i rad och precis som tidigare år är konferensen fylld av intressanta föreläsningar och aktuella ämnen. I år hålls Upphandlingskonferensen den 23-24 oktober på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget, se www.upphandlingskonferensen2019.se.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Där har vi adopterat en blind noshörning, Maxwell, och en elefantunge, Mukkoka. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Välkommen till Jubileumsåret 2019!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS