Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2017-4!

Upphandlingskonferensen 2017!

Nu har Upphandlingskonferensen 2017 just gått av stapeln! Fantastiskt roligt att denna uppskattade konferens nu kunde hållas för andra året i rad. Konferensen kan hållas mycket tack vare våra 45 talare, 15 moderatorer och 6 Key Note Speakers som lägger ner tid på sina presentationer och sedan kommer och berättar om intressanta och aktuella frågeställningar på upphandlingsområdet. I år samarbetade UrT med Upphandling24, nästa år kommer vi att samarbeta med en ny aktör! Konferensanläggningen på Stockholm Waterfront kommer återigen att fyllas av upphandlingsintresserade som minglar, lyssnar, pratar och äter gott. Det är verkligen ett event att se fram emot.

Artiklarna i UrT 2017•4 är skrivna av moderatorerna på Upphandlingskonferensen och behandlar de ämnen de modererar. De åsikter och slutsatser de presenterar är deras egna och självklart inget UrT lägger sig i. En del överlappar av naturliga skäl, men det är alltid intressant att se hur olika tolkningar kan göras av samma lagstiftning.

I samband med upphandlingskonferensen delades UrT:s Uppsatsstipendium på 15 000 kr ut. Stipendiet har tilldelats Johannes Edmark för sin uppsats kallad Offentlig-privat samverkan – En rättslig analys av en framväxande samverkansform inom offentlig upphandling. Motiveringen lyder:

Uppsatsen behandlar frågan om Offentlig-privat samverkan på ett mycket förtjänstfullt sätt genom att väl uppfylla alla akademiska krav på såväl innehåll och material, analys som formalia. Författaren behandlar ett aktuellt ämne och uppvisar såväl stor självständighet gentemot rättskällorna som mycket god förmåga till kritisk granskning av det upphandlingsrättsliga regelverket. I uppsatsen finns även en väl underbyggd slutsats, det allra viktigaste resultatet av en jurists arbete.

Stort grattis till Johannes Edmark! Stipendiet tillsammans med ett diplom  delades ut på Upphandlingskonferensens avslutning fredagen den 24 november 2017.

Jag har i höst åtta uppsatsstudenter som skriver sina mastersuppsatser i juridik om offentlig upphandling. Det bådar gott inför kommande generationer av upphandlingsjurister och naturligtvis verkligen roligt för mig som handledare. Flera av dem gör uppsatspraktik på olika upphandlingsrelaterade organisationer och får sedan även arbete inom området. Det nätverk vi bildat av mina före detta uppsatsstudenter i offentlig upphandling tillsammans med de upphandlingsintresserade jurister som läst specialkursen i offentlig upphandling vid Juridicum i Stockholm växer och är nu snart uppe i över 300 personer. Varje år samlas många av oss för en Alumnilunch, det är utmärkt tillfälle att nätverka med gamla och nya kontakter. Nästa Alumnilunch blir den 1 februari 2018.

Snart är det ett nytt år och med det kommer den nya fristående kursen i offentlig upphandling vid Juridicum i Stockholm att starta. Kursen är på 15 högskolepoäng, ges på halvfart och är helt online. Jag har ännu inte fått besked om hur många som sökt eller hur många eller vilka som antagits, men det ska bli mycket spännande att se. Kursen ges på avancerad nivå vilket innebär att du måste ha ett visst antal poäng i juridik för att kunna läsa kursen. Det är flera intresserade som har hört av sig om kanske inte uppfyller kraven, men som ändå vill gå kursen. Jag har kontaktat Juridicum om saken, som meddelat att en kurs på grundnivå i offentlig upphandling skulle kunna vara aktuell, men då först år 2020. Det är tyvärr så lång tid det tar att starta en ny kurs på universitetet. Jag återkommer framledes med mer information, kanske går det att lösa på något annat sätt.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

På återseende år 2018!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS