Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020!

Upphandling i sommartider!

En märklig vår och sommar har vi haft med vanliga rutiner kullkastade och nya konstiga i deras ställe. Inte ens hösten verkar bjuda på någon form av normalisering. Desto roligare är det att se att upphandlingsdiskussionerna fortsätter via elektroniska medier som LinkedIn och Zoom. Många inlägg om offentlig upphandling har publicerats i pandemins spår - de viktigaste menar jag handlar om att det inte är möjligt att kringgå regelverket om offentlig upphandling trots att vi har en pandemi. Det upphandlingsrättsliga regelverket ger bra stöd för olika typer av kris-upphandlingar, alltifrån förkortade anbudstider till direkta anskaffningar via förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Vill du läsa mer om upphandling i kristider, läs artikeln i förra numret av UrT, Upphandling i tider av synnerlig brådska.

Vårens träff i det Juridiska Nätverket för Offentlig Upphandling hölls i juni online via Zoom där doktorand Robert Åren presenterade ett utkast till sin artikel Tak-och golvpriser i offentlig upphandling. I artikeln gör Robert en djupdykning i de högst aktuella frågorna och resultatet återfinns som första artikel i detta nummer av UrT.

Det har varit tämligen tyst från regeringshåll vad avser upphandlingsnyheter, inga nya utredningar är tillsatta och de redan överlämnade har inte än gått vidare i lagstiftningsprocessen. Vill du veta mer om de olika utredningar i upphandlingsfrågor som Sverige har haft genom åren rekommenderar jag Henrik Grönbergs artikel ”Vi har tillsatt en utredning” – om utredningsaktiviteter på upphandlingsområdet.  För oss upphandlingsnördar utgör artikel ett välkommet tillskott till grundforskningen om det svenska upphandlingsrättsliga regelverket.

Även i detta nummer av UrT blickar vi utåt och granskar andra staters upphandlingssystem. Tyskland har antagit en lagstiftning som kritiskt granskas av juris doktorerna Pascal Friton and Florian Wolf. Deras artikel The Protection Of “Key Defence And Security Technology” Under The Revised German Public Procurement Law And Its Compatibility With Article 346 TFEU innehåller mycket intressanta synpunkter på vad som omfattas av begreppet "väsentliga nationella säkerhetsintressen".

Nästa Upphandlingskonferens hålls den 22-23 april 2021 IRL, men vi erbjuder även möjligheten att delta i Upphandlingskonferensen online. Läs mer och anmäl dig på upphandlingskonferensen2021.se. Till och med den 31 augusti 2020 får du dessutom 30 procents rabatt på avgiften. Överskottet från konferensen går till att stödja denna tidskrift.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Fortsatt trevlig sommar!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS