Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Ännu ett upphandlingsår är till ända

I en av artiklarna i nummer 2022-3/4 hänvisas till en tidigare artikel i UrT, publicerad i det allra första numret från år 2014. Det fick mig att inse att vi nu publicerat UrT i över 8 års tid och att tidskriften har bidragit med 145 artiklar som specifikt handlar om upphandlingsjuridik. Det tycker vi som arbetar med tidskriften är en bra prestation med tanke på hur få aktiva skribenter det finns på området. Vår förhoppning är att tidskriften ska fortsätta att leverera högaktuell information på upphandlingsområdet länge än! Är du intresserad av att skriva en artikel, hör gärna av dig till redaktionen! Vill du bidra till att tidskriften lever vidare, prenumerera! Du hittar alla hittills publicerade artiklar listade i årsregistret i slutet av det här numret.

Vi har fått en ny minister på upphandlingsområdet, civilminister Erik Slottner. Han har vad vi känner till ännu inte besökt vare sig Konkurrensverket eller Upphandlingsmyndigheten (december 2022). Med tanke på att den nuvarande regeringen valde att lägga ned Miljödepartementet verkar det osannolikt att Erik kommer ha alltför bråttom att omvandla lagrådsremissen från den 16 juni 2022, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, där Lagrådet den 23 augusti 2022 inte hade några mer betydande påpekanden i sitt yttrande, till en proposition. I lagrådsremissen föreslår den tidigare regeringen att det ska införas en skyldighet att vid offentlig upphandling beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter, om upphandlingens art motiverar det. Enligt förslaget ska bestämmelserna träda i kraft den 1 juli 2023, något som alltså nu återstår att se.

Specialkursen i offentlig upphandling på Juridicum i Stockholm ska få ta en paus. Jag har hållit kursen i 10 år i rad och vill gärna pröva att istället utveckla den fristående kursen som ges helt online. Till vårens kurs med 60 platser hade vi över 400 sökanden, så intresset för högre utbildning i offentlig upphandling lever kvar.

Den 24 november 2022 anordnades för första gången Upphandlingsrättsdagen, en heldagskonferens om offentlig upphandling som hålls helt online. Konferensen ordnades i samarbete mellan UrT och JP-Infonet/JP Upphandlingsnet och blev så pass lyckad att vi nu beslutat att konferensen ska bli årlig. Kul! Är du intresserad av att lära dig mer om juridiken om offentlig upphandling är du välkommen att besöka UrT Akademi och de online-kurser som ges i upphandlingsrätt. Vårens kurser startar i januari 2023, se mer info och anmäl dig på www.urtakademi.se.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Välkommen till en Fröjdefull Julhelg!

Andrea Sundstrand

 

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS