Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2017-2/3!

Mycket på gång!

Jag är riktigt glad och stolt att få berätta att Sveriges första fristående rättsvetenskapliga upphandlingskurs startar i januari 2018, en kurs som dessutom är helt webb-baserad. Med fristående menas att även jurister som redan tagit examen eller som läser vid andra universitet kan gå kursen. Kursen ger 15 högskolepoäng (20 veckor på halvfart) och är så klart kostnadsfri. Kursen består av 10 moduler med texter, videor, rättsfall, PM-uppgifter och online-lektioner. Ansökningstiden var mellan den 15 september och den 15 oktober 2017 och vi väntar nu med spänning på att få resultaten av ansökningsförfarandet. Om du vill gå kursen men missade den här omgången går det bra att söka igen nästa höst, även då mellan den 15 september och den 15 oktober, med kursstart i januari 2019.

Upphandlingskonferensen gjorde succé i början av december 2016 och återkommer den 23-24 november 2017, se urtkonferens.se. Vi har sex briljanta Key Note Speakers, 15 utomordentligt duktiga moderatorer och 45 talare som är de ledande i Sverige på de frågor de behandlar. Det ska verkligen bli fantastiskt roligt att för andra gången få ordna den här konferensen!

Sverige har fått ännu en utredning, men den här gången ledd av en advokat! Advokat Anna Ulfsdotter Forssell leder utredningen som ska göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Syftet med översynen är att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Anna ska vidare överväga om motsvarande regelverk bör införas också för sådana upphandlingar under tröskelvärdena som regleras i lagen om upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018.

Idéellt Offentligt Partnerskap (IOP) är en relativ ny företeelse som går ut på att det offentliga ger uppdrag och pengar för att klara av uppdragen till idéella organisationer. Hela förfarandet är självklart olagligt och det är märkligt att regeringen inte reagerar, utan mest verkar stå bredvid och heja på. Det var samma sak med en tidigare regering, den som införde LOV, lagen om valfrihet. Den var lika olaglig som IOP, men det fanns ett överväldigande politiskt stöd den gången för att valfrihet är bra, precis som att det nu finns stöd för att det är bra att idéella organisationer involveras i tillhandahållandet av välfärstjänster. Och naturligtvis är det bra att idéella organisationer involveras, men det är inte en ursäkt för att bryta mot svensk lagstiftning. Allvarligt talat - det ser helt enkelt inte snyggt ut! Kan inte regeringen hitta på ett lagligt sätt istället?

Alldeles nyligen presenterade Oskar Taxén, jurist på Kommunal, sin nya rapport "Juridifiering – om förskjutningen av makt från politik till juridik". Rapporten är enligt uppgift en del av ett pågående samtal om juridifiering och juridisk aktivism, där han menar att de senaste 30 åren har det skett en förskjutning av makt från politik till juridik. Jag håller fullständigt med om beskrivningen, men jag applåderar den! Om inte det fanns oberoende domare och rättsinstanser som kontrollerade vad politikerna hittade på skulle vi snart ha anarki. Det räcker väl att säga Trump för att var och en ska förstå. Riksdagen är folkets företrädare som stiftar de lagar vi alla har att följa. Att sätta sig över dem och klaga på att juristerna sätter stopp är helt enkelt odemokratiskt. En annan mer otrevlig sida av saken är att trots att utvecklingen går mot större rättigheter för individer, saknas det mångt och mycket skydd för enskilda i det svenska samhället. Clarence Craaford på Centrum för rättvisa redogjorde på Juridisk Tidskrifts årsträff i förra veckan för en bråkdel av alla de fall han drivit för att med juridikens hjälp bistå enskilda mot maktfullkomliga myndigheter och politiker.

UrT stödjer Unitehopeprojektet. Unitehopes ängel skapades år 2005 av den svenska konstnären Lehna Edwall. Ängeln är symbolen för ett världsomspän­nande nätverk som skapar en tyst kedja av kärlek, hopp och medkänsla. Särskilt i dessa tider vill UrT stödja denna opolitiska rörelse som arbetar på en helt ideell grund för att förena människor världen över. Vill du veta mer om Unitehope­projektet kan du bläddra till sista uppslaget i UrT.

Med önskan om en riktigt trevlig höst!

Andrea Sundstrand

Prenumerera på Upphandlingsrättslig Tidskrift RSS