Artiklar

2017

1

3

4

Johan Stern
ESPD och krav på bevis, 2017 s. 163

Sara-Li Olovsson
CSR-krav i offentlig upphandling, 2017 s. 179

Eva-Lotta Sandberg
Tillståndsplikt i upphandlade kontrakt, 2017 s. 199

Annika Blomqvist
Upphandling av mellanhänder enligt LOU, 2017 s. 205

Mikael Dubois
Reglering av underentreprenad i LUFS, 2017 s. 241

2016

1

Sofie Abdsaleh
Att avbryta en offentlig upphandling, 2016 s. 38

2

Camilla Pauli
Lönevillkor i offentlig upphandling, 2016 s. 151

3

4

Magnus Nilsson
Ändringar av kontrakt och ramavtal, 2016 s. 259

Mikael Engström
Korruption i offentlig upphandling, 2016 s. 319

Fredrik Linder
Onormalt låga anbud, 2016 s. 343

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Erik Edström
Stora ambitioner – men knappast några förbättringar för småföretagen, 2016 s. 382

2015

1

Linnea Gustafsson
Direktupphandling av samma slag, 2015 s. 71

Andrea Sundstrand
HFD 2013 ref. 61, 2015 s. 110

2

3

Ragnar Fahlin Strömberg
Vita jobb-modellen och offentlig upphandling, 2015 s. 284

4