Artiklar

2016

1

Sofie Abdsaleh
Att avbryta en offentlig upphandling, 2016 s. 38

2

Camilla Pauli
Lönevillkor i offentlig upphandling, 2016 s. 151

3

4

Magnus Nilsson
Ändringar av kontrakt och ramavtal, 2016 s. 259

Mikael Engström
Korruption i offentlig upphandling, 2016 s. 319

Fredrik Linder
Onormalt låga anbud, 2016 s. 343

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Erik Edström
Stora ambitioner – men knappast några förbättringar för småföretagen, 2016 s. 382

2015

1

Linnea Gustafsson
Direktupphandling av samma slag, 2015 s. 71

Andrea Sundstrand
HFD 2013 ref. 61, 2015 s. 110

2

3

Ragnar Fahlin Strömberg
Vita jobb-modellen och offentlig upphandling, 2015 s. 284

4