Artiklar

2020

1

Andrea Sundstrand
Upphandling i tider av synnerlig brådska, 2020 s. 15

Elin Nilsson
Skadestånd vid avtals ogiltighet, 2020 s. 31

2

3

Olof Larsberger, Christina Mailund
Konsortier i offentlig upphandling, 2020 s. 137

Catharina Piper , Gustaf Strand
Märkning enligt LOU, 2020 s. 153

Johan Kennemyr, Nina Lagerås
Self-cleaning 2020, 2020 s. 167

Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist
Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, 2020 s. 183

Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson, Carl Bokwall
Svarandens invändningar om anbudsbrister i upphandlingsskadeståndsmål, 2020 s. 201

Daniel Wendelsson
Tio år med upphandlingsskadeavgift, 2020 s. 215

2019

1

Jonathan Lundholm Östlund
Talerätt vid ansökan om överprövning enligt LOU, 2019 s. 13

2

3

Charlotte Brunlid
Säkerhetsskyddad upphandling, 2019 s. 109

Hampus Stefansson
Ansökan om undantag från LUF-direktivet, 2019 s. 119

Linda Dahlström, Christoffer Erlandsson
Förenklad upphandling av välfärdstjänster – några praktiska synpunkter, 2019 s. 139

Martina Sterner
Standarder i offentlig upphandling, 2019 s. 181

Stefan Holm
Hållbar upphandling, 2019 s. 223

4

2018

1

Magnus Mårtensson
Avtalsändringar i offentlig upphandling, 2018 s. 47

2

Andrea Sundstrand
Ett bestämt gränsöverskridande intresse, 2018 s. 83

3

Andrea Sundstrand
Offentlig upphandling och sponsring, 2018 s. 127

4

Björn Bergström
Upphandlingspolicies – ett par betraktelser, 2018 s. 181

Charlotte Brunlid
Avtalsuppföljning 2.0, 2018 s. 189

Magnus Nedström
Innovationer, upphandling och ensamrätter, 2018 s. 249

Magnus Nilsson
Marknadsdialog – ett breddat anslag, 2018 s. 259

2017

1

3

4

Johan Stern
ESPD och krav på bevis, 2017 s. 163

Sara-Li Olovsson
CSR-krav i offentlig upphandling, 2017 s. 179

Eva-Lotta Sandberg
Tillståndsplikt i upphandlade kontrakt, 2017 s. 199

Annika Blomqvist
Upphandling av mellanhänder enligt LOU, 2017 s. 205

Mikael Dubois
Reglering av underentreprenad i LUFS, 2017 s. 241

2016

1

Sofie Abdsaleh
Att avbryta en offentlig upphandling, 2016 s. 38

2

Camilla Pauli
Lönevillkor i offentlig upphandling, 2016 s. 151

3

4

Magnus Nilsson
Ändringar av kontrakt och ramavtal, 2016 s. 259

Mikael Engström
Korruption i offentlig upphandling, 2016 s. 319

Fredrik Linder
Onormalt låga anbud, 2016 s. 343

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Erik Edström
Stora ambitioner – men knappast några förbättringar för småföretagen, 2016 s. 382

2015

1

Linnea Gustafsson
Direktupphandling av samma slag, 2015 s. 71

Andrea Sundstrand
HFD 2013 ref. 61, 2015 s. 110

2

3

Ragnar Fahlin Strömberg
Vita jobb-modellen och offentlig upphandling, 2015 s. 284

4