Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?

I vilken utsträckning är det möjligt – det vill säga tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen och förenligt med EU-rätten – att kräva att leverantörer tillämpar kollektivavtalsenliga villkor för sina anställda när de utför offentliga kontrakt? Frågan har varit högaktuell i Sverige på sistone och sysselsatt forskare, utredare, myndigheter och juridikstuderande.
Som en av de första åtgärderna när Konkurrensverket år 2014 fick ansvar för det samlade statliga upphandlingsstödet initierade verket ett projekt om arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal. Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning gjorde docent Andrea Sundstrand samtidigt en utredning om de rättsliga möjligheterna att ställa sådana krav. Samma år tillsatte regeringen en särskild utredare, professor Niklas Bruun, som skulle föreslå lagstiftning om krav på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling. Utredningen överlämnade sitt delbetänkande i september 2015. Till detta kommer en rad examensarbeten vid universitetens juridiska institutioner, av vilka ett par har resulterat i artiklar i UrT.

Kerstin Ahlberg
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 65
År: 
2016