Icke-vinstdrivande organisationer och offentlig upphandling

Redan Nämnden för offentlig upphandling (NOU) försökte på sin tid klargöra vad som gällde och vilka regler som var tillämpliga när det civila samhällets frivilligorganisationer utförde tjänster åt det offentliga. Det är och har varit en omfattande leverans av tjänster från det civila samhället under åren, från organisationer som Frivilliga Flygkåren, Lottakåren, Bilkåristerna (som gratis agerade
chaufförer under ett möte i Stockholm under Sveriges första orförandeskap i EU), Hemvärnet, Röda korset och Stadsmissionen. Som huvudregel har dessa tjänster tidigare inte upphandlats. Med det upphandlingsregelverk Sverige fick som medlem i EU har emellertid alltfler av de tjänster som CSO utför börjat konkurrensutsättas.
I dag finns många CSO som är engagerade i sociala tjänster, sjuk- och hälsovårdstjänster och i utbildning. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs är det olika förutsättningar under vilka verksamheten i organisationen kan utföras. En CSO kan t.ex. behöva delta i en offentlig upphandling, den kan vara med i ett valfrihetssystem, den kan i vissa fall direkttilldelas kontrakt och kan dessutom omfattas av system för statliga bidrag.
EU-domstolen har i två avgöranden fastställt att upphandlande myndigheter i vissa mycket speciella situationer kan direkttilldelas vissa akuta ambulanstjänster, domen Spezzino och domen CASTA m.fl. De här avgörandena har blivit mycket omdiskuterade inom EU och förtjänar en egen artikel i ett kommande nummer

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 139
År: 
2016