Lönevillkor i offentlig upphandling

Mänskliga rättigheter, skydd för arbetstagare, corporate social responsibility (CSR), hållbarhet, social utveckling, etiskt ansvar och sociala hänsyn - kärt barn har många namn. Under de senaste decennierna har det blivit ett allt mer ökat fokus på socialt ansvarstagande bland såväl företag som privata och offentliga organisationer. Mot denna bakgrund har frågan hur sociala hänsyn kan beaktas av myndigheter vid offentlig upphandling aktualiserats. Detta har inte minst varit väl omdebatterat efter att Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG [direktiv 2014/24/EU] antogs. I grunden handlar det om hur de sociala målsättningarna inom unionen ska balanseras mot de ekonomiska friheterna.
Rättigheter för arbetstagare som en särskild form av sociala rättigheter nämns för första gången uttryckligen i det nya direktivet. Inför genomförandet av nämnda direktiv i svensk rätt har särskilt uppmärksammats frågan om villkor avseende arbetsrättsliga förhållanden när det upphandlande kontraktet utförs. Är det möjligt att ställa denna typ av villkor och i sådana fall hur? Anledningen till
denna uppmärksamhet är huvudsakligen hur den svenska arbetsmarknadsmodellens anpassning till reglerna om offentlig upphandling. Emellertid gör detta ämnet, i kombination med de politiska på övervägandena och ställningstaganden som finns underbyggda i frågan, än mer intressant.

Camilla Pauli
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 151
År: 
2016