Offentlig-privat samverkan – En rättslig analys av en framväxande samverkansform inom offentlig upphandling

I mitten av hösten 1993 lämnade dåvarande kommunikationsminister Mats Odell över en proposition från regeringen Bildt till riksdagen. Mer än 20 år senare är vad som skedde därnäst fortfarande kontroversiellt. Propositionen lade grunden till en av svensk offentlig sektors första offentlig-privata samverkan, OPS, och möjliggjorde att statlig infrastruktur byggdes genom delvis privat finansiering. Den så kallade Arlandabanan mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats drivs i dag av ett privat bolag. I avtalet ingår monopol på banan, rätt till fri prissättning samt bestämmanderätt för vilka konkurrenter som får trafikera spåren.
OPS utgör normalt en offentlig upphandling och innebär kort att det offentliga i samverkansform överlåter vissa ansvarsområden till en privat enhet. Vad som utmärker upphandlingsformen är att även den ekonomiska risken överförs. Syftet bakom OPS kan förutom ekonomiska incitament dessutom utgöras av effektivitetskrav. En tanke som bygger på att offentlig respektive privat verksamhet har olika sätt att se på både beslutsprocesser såväl som ekonomisk styrning.

Johannes Edmark
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 225
År: 
2016