Välfärdstjänster – vad talar vi om egentligen?

Inom offentlig upphandling pågår just nu en intensiv debatt om köp av välfärdstjänster. Frågan är vilken väg framåt som ger en relevant utveckling av de tjänster som är avsedda för de allra mest utsatta personerna i vårt samhälle. Vi förväntar oss en hög kvalitet när det handlar om att göra livet drägligt för sjuka och äldre, skolan relevant för elever och mottagandet av nyanlända godtagbart. Gemensamt för dem som behöver stöd genom välfärdstjänster är att de på grund av olika begränsande faktorer oftast inte kan ”välja med fötterna”. För en demenssjuk
innebär en undermålig daglig vård en verklig fara och att byta bostad en stor utmaning. För den tonåring som valt gymnasieskola och hoppas kasta sig ut i
livet efter tre års studier kan en nedlagd skola innebära stora utmaningar avseende motivation och framtida möjligheter. Att den som flytt till Sverige placeras
i ett boende med så dålig kvalitet att det är farligt att bo där kan medföra ett långvarigt lågt förtroende för det svenska samhället.

Charlotte Brunlid
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 403
År: 
2016