Onormalt låga anbud

Onormalt låga anbud, och hur sådana anbud ska hanteras inom ramen för en upphandling, har länge varit ett omdebatterat ämne. En anledning är att frågan
om hanteringen av onormalt låga anbud berör en kärnpunkt inom offentlig upphandling, nämligen gränsdragningen mellan ett prisvärt, attraktivt anbud och ett anbud som är så lågt att det inte är önskvärt att anta. Ämnet aktualiserar flera viktiga juridiska och affärsmässiga aspekter att beakta för såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter, och kan präglas av motstridiga intressen och
en viss ambivalens för båda sidor i en upphandling. Anbudsgivarna har givetvis ett intresse av att maximera sina chanser att vinna en upphandling, och således att sätta så låga priser som behövs för att lyckas bra i utvärderingen. Samtidigt finns ett intresse av att få så bra betalt som möjligt för de varor och tjänster som erbjuds i en upphandling, och dessutom att minimera
risken för att den upphandlande myndigheten tvivlar på anbudsgivarens möjlighet att fullgöra kontraktet till de offererade priserna.

Fredrik Linder
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 343
År: 
2016