Korruption i offentlig upphandling

”Jag jobbar med anti-korruption”, har jag kunnat säga på någon tillställning, när jag uppfattat att stämningen varit sådan att svaret ”offentlig upphandling” inte
skulle locka så många följdfrågor. Det har givetvis varit lite skämtsamt uttryckt från min sida. Men bara lite. Det moderna upphandlingsrättsliga regelverket
syftar ju nämligen till att motverka hinder mot den fria rörligheten, däribland korruption.1 Det handlar då inte enbart om kommunaltjänstemannen som bjuds
på musikal2 eller bovärden som erhåller en jacuzzi,3 utan kanske ännu oftare om den mindre påtagliga favoriseringen av vännen eller den f.d. kollegan.4 Gemensamt
för alla tre transaktioner är deras skadliga effekter på inte bara samhällsekonomin utan även på det allmännas långsiktiga förtroende för en fungerande offentlig
marknad.

Mikael Engström
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 319
År: 
2016