Tillståndsplikt i upphandlade kontrakt

Tillståndsplikt för omsorgsverksamhet i upphandlade kontrakt enligt LOU är en ny företeelse och som sådan alltid intressant att betrakta.1 I dag finns ganska få svar om vad den nya lagstiftningen kommer att innebära på lång sikt, de kortsiktiga konsekvenserna är av naturliga skäl lättare att se. Som icke-jurist gör jag med min artikel inte anspråk på vare sig akademiskt juridiskt djup eller spetsfundighet. Däremot på en verklighetsbetraktelse över konsekvenser för samhälle och enskild i behov av samhällets stöd utifrån ny lagstiftning med krav på tillstånd för varje avtal som upphandlas inom äldreboende, hem för vård eller boende eller annan verksamhet enligt SoL.2 Sverige har enligt min uppfattning, som jag delar med många insatta, världens bästa omsorg. Tillstånd kan vara ett sätt att förbättra den ytterligare. Jag tror dock att just denna lagstiftning kan få några oönskade konsekvenser – hur oönskade beror naturligtvis på betraktaren.

Eva-Lotta Sandberg
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 199
År: 
2017