Konkurrensrättens inverkan på offentliga upphandlingar

Den här artikeln handlar mer om konkurrensrätt än upphandlingsrätt men de två rättsområdena som ligger nära påverkar varandra på olika sätt. Här redogöras snarare för praktiska än akademiska synpunkter på hur konkurrensrätten spelar in vid offentliga upphandlingar.1 Artikeln inleds med en kort repetition i konkurrensrätt och de senaste utvecklingstendenserna. Sedan följer en redovisning av vissa problemställningar i skärningspunkterna mellan de två rättsområdena. I artikeln redovisas och kommenteras även Konkurrensverkets checklista till upphandlare för att upptäcka anbudskarteller. Därefter redovisas såväl några äldre mer kända ärenden som några nyare på upphandlingsmarknader där konkurrensrätten har tillämpats. Ett kortare avsnitt ägnas åt en redogörelse för ärenden där uteslutning av leverantörer skett. Ett par avgöranden från Danmark och Norge kommer också att redovisas innan avslutningsvis slutsatserna sammanfattas.

Per Karlsson
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 107
År: 
2018