Utrymmet för den upphandlande myndighetens bedömning vid kvalificering av leverantörer

När man tänker på offentlig upphandling handlar det ofta om anbuden och vad leverantörerna kan erbjuda i form av pris och kvalitet, dvs. själva konkurrensmomentet. Lika viktigt kan det dock vara att den leverantör som ska få leverera är lämplig, skötsam och har kunnandet samt den kapacitet som krävs för uppdraget, dvs. att leverantören är kvalificerad.

Jag tror att många offentliga inköpare håller med mig om att kvalificeringen har varit ett moment som ganska snabbt har passerats för att istället lägga uppmärksamheten på själva offerten och anbudsutvärderingen. Uteslutningsgrunderna har knappt kontrollerats och kvalificeringskraven har inneburit en låg tröskel för leverantörerna att passera. Med de nya upphandlingsreglerna har kvalificeringen dock blivit ett moment att inte ta lätt på. Enligt de nya bestämmelserna ska en leverantör inte kunna tilldelas ett kontrakt innan den har kontrollerats med avseende på skäl för uteslutning och tillämpliga kvalificeringskrav. Detta har gjorts obligatoriskt för att säkerställa att inte någon leverantör som inte uppfyller kraven tilldelas kontraktet.

Annica Bengtsson
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 157
År: 
2018