Upphandlingspolicies – ett par betraktelser

En policy är en avsiktsförklaring eller riktlinje som är avsedd att styra framtida beslut och att uppnå önskade mål. Det saknas inte policies i vare sig det offentliga eller privata. Istället för ”policy” används ibland ”strategi”, vilket typiskt sett är samma sak.

Vad är en policy värd? Den är värd exakt det som organisationen värdesätter policyn till. En policy kan vara ord på ett papper, som kommit till för att visa på att organisationen har en tanke. En policy kan också vara något som genomsyrar organisationens beslut ända ut i kapillärerna, där ett aktivt ledarskap och kompetenta medarbetare med tillräckliga resurser förmedlar och verkar för policyns innehåll i det dagliga arbetet.

Behöver man över huvud taget ta fram en policy, och i sådant fall på vilken nivå? Jag kommer att gå igenom ett antal olika aspekter i artikeln för att ge en praktikers syn på frågan. Och förhoppningsvis därigenom kunna ge en vägledning till den som står i begrepp att utveckla sitt arbete.

Som en varning till läsaren av UrT kan redan här sägas att artikeln avviker från tidskriftens normala format och innehåll. Det finns litet eller inget innehåll av upphandlingsrätt i artikeln. Ämnet som berörs är dock grundläggande för att sätta juridiken, i det här fallet upphandlingsrätten, i rätt perspektiv och i relation till andra frågor. Jag har försökt lägga mig vinn om att vara så praktiskt inriktad som möjligt för att på så sätt närma mig kärnan i vad som är viktigt för att komma framåt i frågan om policies som är lika viktig som abstrakt.

Björn Bergström
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 181
År: 
2018