Avtalsuppföljning 2.0

Vi som lever och arbetar med offentlig upphandling inom inköp, försäljning eller juridik vet att då och då behöver diskussionen inom olika upphandlingsrättsliga områden utvecklas. Nu kan det vara dags för en mer konkret diskussion om avtalsuppföljning. En diskussion som leder till att avtalsuppföljning blir en självklar del av varje offentlig upphandling. Där följden förhoppningsvis kan bli att nya upphandlingar av sådant som köpts in tidigare ges en chans att bli bättre än de föregående. En balanserad och relevant avtalsuppföljning av år 2018 där den som presenterar ett förbättrat resultat i en upphandlad affär hyllas. Där det dessförinnan accepterats att någon berättat om ett sämre eller rentav riktigt dåligt resultat i en upphandling för att en förbättring ska vara möjlig. Exempel på sådana strukturer finns, men de kan bli fler.

Uppföljning av upphandling är en viktig del inom diskussionen om strategisk offentlig upphandling. Hur kan en organisation veta att den betalar rätt pris, att den får det den betalar för eller det den behöver? Bristande uppföljning av avtal riskerar att drabba många genom att skattemedel används på ett ineffektivt sätt.

Charlotte Brunlid
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 189
År: 
2018