Köp och samarbeten avseende tjänster mellan myndigheter

Under de dryga 20 år som jag har arbetat med offentlig upphandling inom både kommunal och statlig förvaltning så har frågan om det är möjligt att köpa tjänster direkt av andra myndigheter utan en föregående upphandling dykt upp med jämna mellanrum. Standardsvaret från diverse experter på området har varit och är fortfarande ”det beror på”.

Rättsläget är inte helt tydligt när det gäller upphandlande myndigheters möjligheter att teckna avtal avseende köp av tjänster med varandra utan en föregående upphandling i konkurrens. Vi har sedan snart två år en ny upphandlingslagstiftning där möjligheterna till undantag för olika typer av samarbeten regleras tydligare. Det är emellertid fortfarande svårt för upphandlande myndigheter att avgöra när regelverket är tillämpligt eller inte. Detta har upplevts som problematiskt.

Maria Gil
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 209
År: 
2018