Ändring av offentligt upphandlade avtal & effekter av otillåtna ändringar

Det är nödvändigt att klargöra när ändringar av offentligt upphandlade avtal1 kräver ett nytt upphandlingsförfarande.2 Det framgår av beaktandesats 107 till LOU-direktivet3 och beaktandesats 113 till LUF-direktivet.4 I artikel 72 respektive artikel 89 i de nämnda direktiven samt i artikel 43 i LUK-direktivet5 anges följaktligen numera också på vilket sätt avtal får ändras.

Viktor Hård af Segerstad
Volym: 
no 4
Sida: 
s. 227
År: 
2018