Säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskyddad upphandling är just nu ett av de mest omtalade områdena inom upphandlingsrätten. Sådan upphandling innebär särskilda krav för den som ska upphandla varor, tjänster eller byggentreprenader som innehåller känslig information. För de myndigheter som på en daglig basis hanterar vårt lands säkerhet är det en vardaglig rutin att se till att ett högt säkerhetsskydd upprätthålls. Mer besvärligt kan det vara för organisationer som enbart delvis omfattas av lagstiftningen eller som inte tidigare omfattats. Inom offentlig sektor, som har skyldighet att följa ett antal tidskrävande processer för sina anskaffningar, kan ytterligare tidskrävande förfaranden innebära en utmaning. Regelverket om säkerhetsskydd vid inköp kräver en kontinuitet som måste upprätthållas i den egna verksamheten och genomsyra samarbete med annan verksamhet. Säkerhetsskyddad upphandling är inte enkelt. De som är säkerhetsansvariga kan uppfattas som riktigt besvärliga, en ettrig personalgrupp som har i uppgift att se problem överallt. Värre än jurister, kan någon tycka. Men arbetet med säkerhetsskydd är inte en popularitetstävling, det är resultatet som styr uppgiften. Rättsutvecklingen inom säkerhetsskyddslagstiftningen och därmed säkerhetsskyddad upphandling styrs dessutom av förändringar i vår omvärld. Cloud Act som år 2018 trädde i kraft som amerikansk lag är ett exempel på en sådan förändring i en tid när den transatlantiska länken anses betydelsefull. En annan sådan faktor är det europeiska arbetet med att utveckla en strategi i förhållande till investeringar av bolag i tredje länder i europeisk säkerhetskänslig teknologi. Sammantaget kommer allt fler att behöva hantera stora utmaningar inom området säkerhetsskydd. En god ordning inom det arbetet är därför helt central och värd att uppmärksamma.

Charlotte Brunlid
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 109
År: 
2019