Hållbar upphandling

Vad kan vara mer aktuellt och relevant än att lyfta hållbarhetsfrågorna i offentlig upphandling? Allt fler stater, företag och individer ser hållbarhet som vår tids ödesfråga. Svenska myndigheter vill ta proaktiva initiativ genom att använda offentlig upphandling för att nå högt ställda mål. Det är vällovligt, men frågan är om det är effektivt. Når vi verkligen de mest hållbara lösningarna? En sak är säker, hållbarhetsaspekter kommer att prägla sektorn under överskådlig tid. Miljö- eller sociala villkor är ingen nyhet inom offentlig upphandling. Från att svenska myndigheter och enheter varit tidiga med att initialt ställa miljökrav har perspektivet breddats till att inkludera fler aspekter av hållbarhet. Offentliga upphandlingar inkluderar i dag miljökrav och olika sociala krav. En del kommer av upphandlingslagstiftningen, men mycket sker på upphandlande myndigheters, enheters och politikers egna initiativ.

Stefan Holm
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 223
År: 
2019