Upphandlingsrättens intåg i entreprenadrätten – eller när en ändring inte är en ändring

Jag arbetar med entreprenad och upphandling, alltså mycket med ÄTA och LOU. Den som jobbar med upphandling känner genast igen begreppet LOU. Men ÄTA – vad är det för fantasiord? Lika självklart som det är för upphandlare att använda begreppet LOU, är det för entreprenadjuristen att säga ÄTA när man talar om de förändringar inom ramen för ett entreprenadkontrakt som snarare är regel än undantag under ett byggprojekts löptid. Det entreprenadrättsliga begreppet ÄTA står för ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbete.1 Den här artikeln avser att översiktligt belysa hur entreprenadrätten och ÄTA-bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06 förhåller sig till upphandlingslagstiftningens bestämmelser om ändringar i bl.a. 17 kap. LOU.2 Ämnet är inte nytt och artikeln tar sin avstamp i advokat John Hanes utmärkta artikel ”Förbudet mot väsentlig ändring av offentliga kontrakt och den traditionella ändringsdispensen inom entreprenadrätten”.

Madeleine Sifvert
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 153
År: 
2019