Standarder i offentlig upphandling

Standarder har tillämpats inom olika branscher i över hundra år och det har utarbetats tusentals standarder på den internationella och den europeiska marknaden. De flesta standarder avser produkter och tjänster och förekommer inom ett flertal områden, t.ex. sjukvård, transport och energi. Härutöver finns det även standarder för bl.a. system, prestanda, metoder, symboler och terminologi.1 En standard definieras som ”en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande” och kategoriseras antingen som internationell, europeisk, harmoniserad eller nationell.2 Genom att med hjälp av standarder ange specifika krav avseende material, kvalitet, metod, procedur etc., kan köpare och säljare på ett förutsebart sätt komma överens om avtalsföremålet. Inte minst inom offentlig upphandling har standarder stor betydelse för såväl den upphandlande myndigheten vid utformning av krav i upphandlingsdokumenten, som för leverantörer vid tolkning av kraven och utformning av konkurrenskraftiga anbud. Dock finns en risk att standarder får motsatt effekt i offentlig upphandling, om de tillämpas på ett icke ändamålsenligt sätt.

Martina Sterner
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 181
År: 
2019