Upphandling i tider av synnerlig brådska

När jag undervisar mina studenter i offentlig upphandling och talar om begreppet
synnerlig brådska brukar jag berätta om EU-domstolens beslut i målet kommissionen
mot Italien från år 1988.1 Målet handlade om renoveringen av en förbränningsanläggning
vid Boscalino di Arcola i Ligurien, Italien, som drevs av ett konsortium
av flera upphandlande myndigheter. Renoveringen gjordes i syfte att uppfylla kraven
i ett presidentdekret om avfallshantering som hade publicerats den 15 december
1982. Konsortiet var medvetet om att förbränningsanläggningen vid Boscalino
di Arcola inte uppfyllde de tekniska specifikationerna i dekretet. Förbränningsanläggningen
stängdes dessutom sedemera av behöriga myndigheter och fick inte
öppna innan bristerna var åtgärdade. Under tiden användes andra anläggningar
med dåliga resultat för miljön, bland annat läckte giftigt lakvatten ut från en av
anläggningarna ner i en fors.

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 1
Sida: 
s. 15
År: 
2020