Svarandens invändningar om anbudsbrister i upphandlingsskadeståndsmål

Enligt 20 kap. 20 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i lagen ersätta den skada som därigenom uppkommit för en leverantör. Skadeståndsansvaret är strikt och inträder oberoende av uppsåt och oaktsamhet. Skadan kan omfatta allt från ersättning för kostnader för att förbereda anbud och i övrigt för att delta i upphandlingen till ersättning för förlorad vinst, dvs. det positiva kontraktsintresset. Beroende på avtalets längd och omfattning kan den upphandlande myndigheten således tvingas betala ett betydande skadestånd.

Lina Håkansson Kjellén
Per-Owe Arfwedson
Carl Bokwall
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 201
År: 
2020