Self-cleaning 2020

”Måste vi låta X vara med igen? De har bara orsakat kaos för oss!” Frågan ställdes av en kollega under förberedelsearbetet med en ny upphandling av ett upphandlingsföremål där vår organisation var missnöjd med den befintliga leverantören – ”X” – och dess prestation och allmänna agerande och där leverantören i fråga, enligt kollegan, hade begått ett flertal avtalsbrott. Jag tog ett andetag och tänkte påbörja min harang om vikten av att vår organisation, för det fall vi vill utesluta leverantören från upphandlingen, måste ha dokumenterat de påstådda felaktigheterna väl och till X tydligt framfört samt gjort avtalsbrotten gällande enligt konstens/avtalets alla regler. Även om så hade skett är det inte givet att det är möjligt med uteslutning eftersom frågan kompliceras av att proportionalitetsprincipen måste vägas in då uteslutning är en av de mest ingripande åtgärderna som kan vidtas. Innan jag hann börja svara bröt dock en annan kollega in: ”Men om X inte är med är det ju bara Y som kan få kontraktet!”

Johan Kennemyr
Nina Lagerås
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 167
År: 
2020