Konsortier i offentlig upphandling

Ämnet för denna artikel kretsar kring ett begrepp som inte återfinns i upphandlingslagstiftningen. Det finns nämligen inte någon upphandlingsrättslig legaldefinition av begreppet ”konsortium”. Det första som måste göras i en artikel med ambitionen att behandla konsortier i offentlig upphandling är därför att fastslå vad som avses med detta begrepp. Så följaktligen, med begreppet ”konsortium” avser vi en grupp företag som beslutat sig att gå samman och samarbeta i en viss upphandling. Med andra ord är ämnet för denna artikel företagssamarbete inom offentlig upphandling.1 Antag att företag X, Y och Z ämnar gå samman och lämna ett gemensamt anbud i en viss upphandling. Sådant anbudssamarbete kan ta sig olika former.

Olof Larsberger
Christina Mailund
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 137
År: 
2020