Tio år med upphandlingsskadeavgift

I år är det tio år sedan möjligheten att påföra upphandlande myndigheter och enheter en upphandlingsskadeavgift infördes i svensk rätt. I denna artikel redogörs för bestämmelserna och hur de har tillämpats av domstolarna. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Under åren 2009-2016 arbetade jag på Konkurrensverket med tillsyn över offentlig upphandling och processföring i mål om upphandlingsskadeavgift. Jag har deltagit i flera av ärendena som behandlas nedan. De uppfattningar som uttrycks i artikeln är mina egna och alldeles säkert färgade av de erfarenheter jag fått med mig.

Daniel Wendelsson
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 215
År: 
2020