Undantagen från upphandlingsskyldigheten

Måste vi upphandla? Finns det något undantag vi kan luta oss emot? Kan vi slippa gå ut med en ny upphandling genom att ändra i ett befintligt avtal? En av de praktiskt viktigaste frågorna inom upphandlingsrätten är under vilka förutsättningar en upphandlande myndighet kan avstå från att genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller övriga upphandlingslagar. I LOU finns bestämmelser om undantag från lagens tillämpningsområde, undantag från annonseringsskyldigheten samt bestämmelser som reglerar när ett tidigare upphandlat avtal får ändras utan att en ny upphandling behöver genomföras. I den här artikeln går vi igenom aktuella bestämmelser och redovisar några frågor om undantag från skyldigheten att annonsera en offentlig upphandling.

Daniel Wendelsson
Kristoffer Sällfors
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 35
År: 
2021