Talerätt för statliga myndigheter enligt LOU

Frågan om statliga myndigheter kan delta i offentliga anbud och dessutom överpröva varandra upphandlingar har länge varit en öppen fråga inom den offentliga upphandlingen. Första gången jag kom i kontakt med frågan var när jag ombedes skriva ett rättsutlåtande i ett mål i Kammarrätten i Stockholm mellan Statens skolverk (Skolverket) och ett antal olika universitet/högskolor, nämligen Göteborgs universitet, Malmö högskola, Lunds universitet, Linköpings universitet samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping (klagandena). Skolverket hade upphandlat en befattningsutbildning för rektorer utan konkurrensutsättning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU). Frågorna i målet var flera, en av frågorna var om Skolverket alls behövde upphandla av andra statliga myndigheter, vilket också var den fråga jag ombads att uttala mig om.

Andrea Sundstrand
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 73
År: 
2021