Löptider i upphandlingsavtal

Vid offentliga upphandlingar måste parterna utforma upphandlingsavtalet och ta ställning till dess innehåll. En viktig del är att bestämma upphandlingsavtalets löptid. Beroende på vad det är som upphandlas, och även vilken typ av upphandling som är aktuell, kan löptiden sträcka sig från en tidsperiod på månader upp till ett eller flera decennier. Förutom att löptiden är av central vikt för parterna påverkar den också konkurrensen på ett direkt och påtagligt sätt, eftersom konkurrenter effektivt utestängs under avtalets löptid. Samtidigt är det i vissa fall viktigt med en möjlighet till långa löptider för att upphandlingar kunna ska fungera på ett effektivt sätt, och för att myndigheter inte ska behöva genomföra nya upphandlingar enkom på grund av deras osäkerhet kring löptidens möjliga längd. Det kan exempelvis vara fallet vid koncessionsupphandlingar av större värde där långa löptider kan vara nödvändiga för att koncessionshavaren ska kunna återfå sina gjorda investeringar.

Adam Poellinger
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 133
År: 
2021