Upphandling av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse – en replik

I en rapport för Malmö stad år 2013 ifrågasätter författaren att lagen om offentlig upphandling (LOU), oavsett årgång, omfattar upphandling av skattefinansierade välfärdstjänster. Anledningen är att skattefinansierade välfärdstjänster inte uppfyller definitionen av ”tjänster” i artikel 57 EUF-fördraget, enligt vilken ”tjänster” är prestationer som normalt utförs mot ersättning. Enligt författaren gäller LOU endast för tjänster som omfattas av denna definition.

Mathias Sylvan
Volym: 
no 3
Sida: 
s. 109
År: 
2021