Leverantörernas intresse av att ingå avtal med upphandlande myndigheter

En offentlig upphandling kan ske på flera olika sätt. Hur processen ser ut och vilka regler som blir tillämpliga beror på vad det är som upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd. Oavsett tillvägagångssätt påbörjas varje upphandlingsprocess i syfte att processen ska fullföljas genom ingående av avtal med en vinnande leverantör. Det är dock inte alltid som upphandlingen avslutas på åsyftat sätt. I vissa fall väljer upphandlande myndigheter att avbryta en pågående upphandlingsprocess. År 2020 avbröts 12,9 procent av alla annonserade upphandlingar.1 Att upphandlingar avbryts kan bero på flera anledningar. Det kan dels bero på yttre faktorer såsom konjunktursvängningar, dels inre faktorer såsom förändrade budgetramar eller förändrade verksamhetsinriktningar som av olika skäl leder till att en upphandlande myndighet inte längre har ett behov av, eller möjlighet till, att fullfölja upphandlingsprocessen.

William de Laval
Volym: 
no 2
Sida: 
s. 67
År: 
2022