Litteratur

Svensk doktrin m.m.                                                          

Under rubriken svensk doktrin m.m. redogör vi för ny svensk litteratur på området för offentlig upphandling. Har du skrivit en bok inom upphandlingsområdet eller känner till att någon ny bok har utkommit är du välkommen att kontakta UrT:s redaktion. Vi kommer även framledes att recensera nya böcker, kontakta gärna redaktionen avseende förfrågningar om recensioner. Här återfinns även listor över befintlig svensk litteratur på upphandlingsområdet.

Klicka här för en redovisning av den svenska litteratur som finns på upphandlingsområdet i dag. Meddela oss gärna om det är någon bok som saknas.

 

Engelsk doktrin m.m.                                                                   

Vid universitetet i Nottingham, England, har i ett projektet utarbetats tre olika bibliografier för litteratur om offentlig upphandling utgiven på engelska. Den första omfattar den unionsrättsliga upphandlingen, den andra upphandling under World Trade Organisation (WTO) och den tredje omfattar övrig litteratur om offentlig upphandling. Det finns även en fjärde bibliografi, som omfattar all litteratur på engelska. Klicka här för en redovisning ny litteratur om offentlig upphandling på engelska som har extra stort värde för den svenska läsekretsen.

EU

WTO

Övrig litteratur

Bibliografi över all engelsk litteratur