Hem

Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift 2020!

Det är svårt för att inte säga omöjligt att skriva en ledare våren 2020 och inte nämna den pandemi som vår värld har drabbats av. En fruktansvärd sjukdom som drabbar vissa på värsta tänkbara sätt medan den går andra förbi utan att de ens märker av den. Så orättvist och så oförståeligt. Medicinska forskare och andra debatterar sjukdomen och vad som kan, bör och ska göras för att begränsa och helst utrota den. För oss som bara försöker hålla ihop livet utan möten, utan arbetsplatser och utan riktlinjer ter sig omvärlden minst sagt förvirrande. Samtidigt är det svårt att klaga - det är världens fattiga utan rent vatten och vettig sjukvård som som vanligt drabbas värst. Och vi sitter ju i alla fall inte i en trerumslägenhet i Verona med två småbarn och utegångsförbud...

Regeringskansliet har insett att många påverkats av Corona-pandemin och förlängt remisstiden för utredningen SOU 2019:56 ldéburen välfärd fram till den 30 juni 2020. Den den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik, något som inte påverkats av Corona. Lagen innebär bl.a. att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till en statistikansvarig myndighet, se vidare under Nyheter.

För UrT har Corona-pandemin inte inneburit annat än att det i det första numret för år 2020 finns en artikel om upphandling p.g.a. synnerlig brådska. Härutöver har vi en intressant artikel om rättsmedlen i det danska upphandlingssystemet skriven av Carina Risvig Hansen och en artikel om skadestånd vid avtals ogiltighet skriven av min tidigare student Elin Nilsson. Elins artikel grundas på hennes mastersuppsats på juristlinjen och innehåller tänkvärda ställningstaganden på ett ganska nytt område inom upphandlingsjuridiken.

Istället påverkas Upphandlingskonferensen av covid-19. Den senaste konferensen gick av stapeln den 23-24 oktober 2019. Under år 2020 blir det ingen Upphandlingskonferens. Det känns varken vettigt eller ansvarsfullt att hålla en stor konferens med den uppenbara smittspridningsrisk som föreligger med ett par hundra personer i samma lokal. Istället hålls nästa Upphandlingskonferens den 22-23 april 2021. Vi hoppas att det då ska finnas ett vaccin alternativt att tillräckligt många har kunnat testa sig. Vi erbjuder även möjligheten att delta i Upphandlingskonferensen online. Läs mer och anmäl dig på www.upphandlingskonferensen2021.se. Till och med den 31 augusti 2020 får du dessutom 30 procents rabatt på avgiften. Överskottet från konferensen går till att stödja denna tidskrift.

UrT Akademi består av undertecknad och doktorand Robert Ågren. Vi startade hösten 2019 online-kurser i offentlig upphandling för de som vill läsa en mer omfattande kurs i upphandlingsjuridik. Ingen av oss kommer resa i sommar och vi insåg att många andra är i samma situation. Därför erbjuder UrT Akademi sommarkurser som liksom övriga kurser ges helt online. Varför inte gå en sommarkurs och förena nytta med nöje? Är du intresserad och vill veta mer se hemsidan, www.urtakademi.se. En del av vinsten från UrT Akademi stödjer utgivningen av UrT.

UrT har valt att stödja Sheldrik Wildlife Trust som bildades för mer än 40 år sedan och är mest känd för sitt Orphans Project, det första och mest framgångsrika elefanthjälps- och rehabiliteringsprogrammet i världen. Sheldrick Wildlife Trust är en banbrytande bevarandeorganisation som är inriktad på skyddet av vilda djur och bevarandet av livsmiljöer i Östafrika. Läs mer på www.sheldrickwildlifetrust.org.

Håll avstånd och ta hand om nära och kära!

Andrea Sundstrand