Rättsfall från tribunalen

2014

T-48/12 Euroscript

Parlamentet m.fl. upphandlade översättningstjänster.

T-637/11 Euris Consult

I en av Europaparlamentet genomförd upphandling av översättningstjänster hade det ställts krav på att anbud skulle skickas i dubbla kuvert och att kuverten skulle vara förseglade.