Vetenskapliga rådet

Jörgen Hettne
Docent
Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet
Epost:
jorgen.hettne@har.lu.se
Telefonnummer:
+46-(0)46-2227902

Mats Bergman
Professor
Södertörns högskola
Epost:
mats.bergman@sh.se
Telefonnummer:
+46-(0)8-6084763

Filip Bladini
Docent
Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Epost:
filip.bladini@law.gu.se
Telefonnummer:
+46-(0)31-7861295

Kirsi-Maria Halonen
LL.D.
Laplands universitet, Rovaniemi, Finland
Epost:
kmhsaa@utu.fi
Telefonnummer:
+358 445724944

Lars Henriksson
Professor
Handelshögskolan i Stockholm
Epost:
lars.henriksson@hhs.se
Telefonnummer:
+46 87369182

Tobias Indén
Professor
Juridiska Institutionen, Umeå universitet, Syddansk universitet
Telefonnummer:

Anders Lunander
Docent
Örebro universitet
Epost:
anders.lunander@oru.se
Telefonnummer:
+46-(0)19-302125

Sofia Lundberg
Docent
Handelshögskolan i Umeå
Epost:
sofia.lundberg@econ.umu.se
Telefonnummer:
+46-(0)90-7865206

Jori Munukka
Professor
Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet
Epost:
jori.munukka@juridicum.su.se
Telefonnummer:
+46 (0) 734433622

Mari Ann Simovart
Jur. dr.
Tartu Universitet, Estland
Epost:
mariann.simovart@ut.ee
Telefonnummer:

Michael Steinicke
Professor
Aarhus universitet, Danmark
Epost:
micst@law.au.dk
Telefonnummer:

Andrea Sundstrand
Docent
Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet
Epost:
andrea.sundstrand@sundstrand.nu
Telefonnummer:
+46 (0) 734433622

Jane Reichel
Professor
Juridiska Fakulteten, Uppsala Universitet
Epost:
jane.reichel@jur.uu.se
Telefonnummer:
+46-(0)70-7220345