Redaktionen

Andrea Sundstrand
Ansvarig utgivare
Andrea har arbetat med offentlig upphandling på heltid sedan år 1994. Hon är nu verksam som lärare och forskare vid Juridicum, Stockholms universitet.
Telefonnummer:
+46 (0) 734433622
Epost: andrea.sundstrand@sundstrand.nu

Fredrik Morawetz
Medlem av Redaktionsrådet
Fredrik är doktorand i upphandlingsrätt vid Juridicum, Lunds universitet.
Telefonnummer:
+46 (0) 721769186
Epost: fredrik.morawetz@har.lu.se

Malin Kulander
Medlem av Redaktionsrådet
Malin är jur. kand. och anställd vid Konkurrensverket i Stockholm.
Telefonnummer:
+46 (0) 703844243
Epost: malin.kulander@kkv.se

Robert Ågren
Medlem i redaktionsrådet
Robert är doktorand i upphandlingsrätt vid Lunds universitet/LTH.
Telefonnummer:
+46 (0) 725612728
Epost: robert.agren@construction.lth.se