Svensk litteratur

Vetenskaplig doktrin

Sundström, David, On specification and inference in the econometrics of public procurement Handelshögskolan vid Umeå universitet, Umeå 2016.
Karlberg, Gabriel, Styrning av outsourcad offentlig service: en balansakt mellan fasthet och flexibilitet Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm 2016.
Moldén, Robert, Competition and public procurement : with special focus on pro-competitive and anti-competitive information exchange as well as the new competition principle of the new EU public procurement directives Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm 2016.
Strömbäck, Elon, Policy by Public Procurement: Opportunities and Pitfalls Umeå universitet, Umeå 2015.
Sporrong, Josefin, Selecting architectural and engineering consultants: municipal practices in Sweden Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2014.
Bratt, Cecilia, Integrating a strategic sustainability perspective into eco-labelling, procurement and supply chain management Blekinge tekniska högskola, Karlskrona 2014.
Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt Jure, Stockholm 2013.
Hansson, Lisa, Public Procurement at the Local Government Level: Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals Linköping Förlag, Linköping 2011.
Thomsen, Michel, Beställarkompetens vid upphandling och utveckling av IT: Om kompetensframväxt i skuggan av kunskapsfragmentering Lunds universitet, Lund 2010.
Sundgren, David, Public Procurement of Complex IT Systems Within the Electricity Sector -Does the Law Encourage Good Business Practice? Stockholms universitet, Stockholm 2003.
Lundberg, Sofia, Going once, going twice, SOLD!: the economics of past and present public procurement in Sweden Umeå universitet, Umeå 2001.

Övrig litteratur

Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna (4. uppl.), Jure förlag, Stockholm 2017.
Arrhed, Lars, Offentlig upphandling av komplexa it-tjänster Wolters Kluwer, Stockholm 2016.
Josephson, Magnus, Framgångsrik försäljning till offentlig sektor Roos & Tegner, Malmö 2016.
Furusten, Staffan, Dåliga kunder gör bra affärer!: ett dilemma i offentlig upphandling (1. uppl.), Liber, Stockholm 2015.
Flintberg, Björn, Upphandla rätt och lätt - offentlig upphandling i praktiken Komlitt, 2015.
Frydlinger, David, What’s in it for we?: inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med Vested (1. uppl.), Liber, Stockholm 2015.
Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling: en kommentar (3. uppl.), Jure, Stockholm 2014.
Sundstrand, Andrea, Författningssamling i offentlig upphandling 1:13 Karnov group, Stockholm 2013.
Bergman, Mats, Upphandling och kundval av välfärdstjänster: en teoribakgrund Uppdrag välfärd, Örebro 2013.

Sidor